Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att uppnå det papperslösa kontoret. Genom att digitalisera manuella processer som tidigare utfördes på papper lyckas vi hjälpa våra kunder en bra bit på vägen för att uppnå det papperslösa kontoret. Vi uppmanar självklart andra till att använda Microsoft molntjänster för att dra ner konsumtionen av papper på sin arbetsplats.

Vi använder oss av produkter som har en lång teknisk livslängd för att undvika konsumtion, vi uppmanar även våra kunder att göra samma sak. Vi strävar efter att i största möjliga utsträckning ha online möten för att minimera vårt resande. I samband med att vi reser strävar vi alltid efter att åka kommunalt. Vid supportärenden utnyttjar vi vårt fjärrsupport system för att undvika servicebesök på plats. Framförallt är det mer effektivt för oss och kunden att utföra support ärendena direkt via datorn.

Vi gör vad vi kan för en bättre miljö.